Navigate Up
Sign In
stenaLogo
Om oss
Stena Sessan

Stena Sessan

Sessanlinjen eller GFL (Göteborg-Fredrikshamnslinjen) förvärvades av Stena i början av 1980-talet. Övertagandet, som på den tiden rönte stor uppmärksamhet, utgjorde slutpunkten för "slaget om Kattegatt", som då hade pågått i många år mellan uppstickaren Stena Line och den etablerade Sessanlinjen. De båda rederiernas nybyggnadsprogram hade gjort situationen ohållbar. Stena var ekonomiskt starkare och blev efter förvärvet ensamma kvar på linjen.

Sessanlinjens historia går långt tillbaka i tiden och hade sin upprinnelse i att De Danske Statsbaner, som drivit trafiken Fredrikshavn-Göteborg, år 1924 sade upp sitt avtal med de danska och svenska regeringarna. Efter en del provisoriska lösningar av trafiken bildades ett nytt bolag - GFL Göteborg-Fredrikshavnlinjen - år 1935.

Sessanlinjen visade prov på stor lyhördhet visavi marknadens krav och rederiets fartyg var kända för att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Sessanlinjen anpassade sig tidigt till den växande bilismen.

Läs mer om vår historia här.

Stena Sessan idag

Även idag är Stena Sessan engagerad i färjetrafik om än i blygsam skala. Stena Sessan äger dessutom RoPax-fartyget ”Stena Jutlandica”, som chartras av Stena Line.

Stena Sessan är idag däremot djupt engagerad i tanksjöfart genom att man äger drygt 50% av kapitalet i det börsnoterade tankrederiet Concordia Maritime. Dessutom äger Stena Sessan 50% i två s.k. ”shuttle tankers” tillsammans med ett kanadensiskt rederi.

Stena Sessan är huvudägare i börsnoterade bolaget Beijer Electronics i Malmö. Bolaget är verksamt inom industriell automation.

  © 2011 Stena Sessan AB.   Kontakt