Navigate Up
Sign In
stenaLogo
Om oss
Stena Sessan ingår i Stenasfären
Stenasfären utgörs av moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB jämte hel- eller delägda dotterbolag till dessa. Moderbolagen är helägda av familjen Sten A Olsson.
 


 

Stenasfären är indelat i sex affärsområden: Färjelinjer, Offshore Drilling, Metall, Rederi, Fastigheter och Finans.

Besök gärna de andra koncernerna hemsidor:


 
 
          http://www.stenametall.se/                                                       
 
 
 
 
 
 
 


   © 2011 Stena Sessan AB.   Kontakt