Navigate Up
Sign In
stenaLogo
Stena Sessan
Stena Sessan har ett djupt engagemang i tanksjöfart genom ägandeskap i Concordia Maritime och i flera olika tankfartyg. Stena Sessan är dessutom huvudägare i industriföretaget Beijer Electronics.

Utöver detta har idag Stena Sessan även verksamhet i rederirörelse samt aktieförvaltning.
 
 
 
 
 
 
 
 
Fartyg

Stena Sessan har ägarskap i olika typer av fartyg.

Läs mer »

Stenasfären

​Stena Sessan ingår i Stenasfären. Läs mer om sfären.

Läs mer »

  © 2011 Stena Sessan AB.   Kontakt